منابع طبيعي پشتوانه جهاد اقتصادي ها🌺هموطن گرامی، آیا می‌دانید بر اساس قانون آتش زدن عمدی جنگل 3 تا 10 سال حبس به همراه دارد.🌺هموطن گرامی آیا می‌دانید بر اساس قانون، آتش‌زدن تنه درختان جنگلی 3 تا 12 ماه حبس و پرداخت جریمه نقدی به همراه دارد🌺 منابع طبیعی بزرگترین سرمایه ملی🌺همیار طبیعت باشیم🌺
منو اصلی

ليست خدمات

1

فرايند پاسخ به استعلا مات دربخش معدن

2

فرايند پاسخ به درخواست هاي ايجاد جايگاه سوخت فسيلي

3

فرايند انجام کار تسهيلات بانکي

4

فرآيند بهره برداري از محصولات فرعي

5

فرايند پذيرش، بررسي وپاسخ به استعلامات گواهي مستثنيات

6

فرايند پروژه مميزي مرتع

7

فرايندپروژه  صدور پروانه چرا(پروانه مرتعداري)

8

فرايند پروژه جايگزيني دامداربعدازفوت مرتعدارصاحب پروانه

9

فرايند پروژه واگذاري حقوق عرفي توسط يک دامداربه دامدارديگر